Heategevuskampaania Anname Au!

07.04.2016

Meil on hea meel toetada juba kolmandat aastatl heategevuslikku sinilille kampaaniat, mida alates 2014. aastast viib Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega, mis on tihedalt seotud veteranipäeva tähistamisega 23. aprillil. Heategevuskampaania „Anname au!“ kutsub tunnustama Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning nende lähedasi. 7. aprillist – 1. maini saab kõikjal üle Eesti soetada veteranide toetussümbolit – sinilille rinnamärki. Teiste müügipunktide seas saab sinilille soetada Tallinna Bussijaama infoletis. Sinilille kandes näitab igaüks meist üles toetust Eesti riigikaitsele ja seda, et veteranid on meie riigile ja rahvale olulised. Kampaaniaga kogutakse raha Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, et nad saaksid abistada viga saanud veterane ja nende lähedasi. Iga sinilille märk on kordumatu käsitöö, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti.

Sinilille kampaaniat veavad eest Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing, kelle eesmärk on Eesti vigastatud võitlejate heategevuslik toetamine, ning Naiskodukaitse vabatahtlikud, kes aitavad kampaania sõnumit levitada ja sinilille märkide müügiga annetusi koguda.

Veteranide sümboliks on sinilill, millega saab igaüks näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks.

Sinilille rinnamärke valmistavad SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti. Iga märk on kohalikust vildist ja unikaalne käsitöö, mille valmistamises osaleb üle 100 inimese. SA Hea Hoog eesmärgiks on vaimupuudega ja psüühilise erivajadustega inimestele eneseteostusvõimaluste loomine.

Sellel kevadel saab sinilillemärke ja käepaelu osta alates 7. aprillist kuni 1. maini ka T-pileti kassades nii Tallinnas ja Tartus.

Loe lähemalt kampaania kohta www.annameau.ee

MEIE SÕBRAD