Heategevuskampaania Anname Au!

09.04.2015

Toetame taaskord alanud heategevuskampaaniat Anname Au!

Kampaania kutsub inimesi üles kandma veteranipäeva eel ja ajal sinilille märki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste toetuseks. Veterane on meie hulgas ligi 2700 – need on vaprad mehed ja naised, kes on käinud välismissioonidel Eesti julgeolekut tagamas. Sinilille heategevusliku müügi tulu läheb Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele kaasaegse mobiilse kõnniroboti soetamiseks. Kõnnirobotit saavad tulevikus kasutada ka kõik teised inimesed, kes antud ravi vajavad.

Sinilill tähistab tänu ja tunnustust Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele ning nende lähedastele. Igal kevadel viib Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing läbi heategevuskampaaniat “Anname au!”, mis kutsub üles kandma sinilille rinnamärki veteranide ning nende lähedaste toetuseks.

Alates 9. aprillist kuni 3. maini saab sinilille märke osta ka kõigist SEBE sinililledega kaunistatud bussidest.

Kandes sinilille, täname ja tunnustame meie veterane!

www.annameau.ee

MEIE SÕBRAD